Zmluva č. bez cisla 72/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:bez cisla 72/2009
Dodávateľ:T-com, Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Špecifikácia (prístup FBA -adsl)
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21
Poznámka:sumu nie j možné presne stanoviť, na dobu neurčitú

Prílohy