Zmluva č. 387/2010-240-Z/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:387/2010-240-Z/2010
Dodávateľ:B.P.O., s.r.o., Bratislava, Arménska 4
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zabezpečovanie odborných prác a poradenskej činnosti v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy