Zmluva č. 21/2010/MPRVSR/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:21/2010/MPRVSR/2010
Dodávateľ:Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava, Mlynské Nivy 44/a
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dodávke plynu
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy