Zmluva č. Z 2007/0008/SVUZV/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:Z 2007/0008/SVUZV/2007
Dodávateľ:VAS-ADOVA, s.r.o., Žilina, Mojšova Lúčka
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Odvoz živočíšnych vedľajších produktov, neškodné odstránenie ŽVP
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Štátny veterinárny ústav, Zvolen, Pod dráhami 918

Prílohy