Zmluva č. 15/2009/MPRV/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:15/2009/MPRV/2009
Dodávateľ:Stredoslovenská energetika a.s., Žilina, Ulica republiky 5
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Opakovaná dodávka silovej elektriny v režime prenesenej zodpovednosti za odchýlku, zabezpečenie prístupu do distribučnej sústavy, distribúciu elektriny, systémové služby a služby spojené s používaním prenosovej sústavy na MP SR v Bratislave
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy