Zmluvy za Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
77/2001-320-Z/2010 Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Bratislava Zmluva o dielo – Znevýhodnené oblasti SR v kontexte navrhovaných kritérií pre Ostatné znevýhodnené oblasti za rok 2010 81 861 0 Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Bratislava, Dobrovičova 12 08.03.2010 31.12.2010 -
015/1.1MP2010/2010 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 1 674 331 0 MŽP SR, Bratislava 22.06.2010 31.12.2015
073/1.2MP/2010/2010 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Zmluva o poskytnutí nenávratného finačného príspevku 14 969 337 0 MŽP SR, Bratislava 22.06.2010 31.12.2015
084/1.2MP/2010/2010 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Zmluva o poskytnutí nenávratného finačného príspevku 3 283 472 0 MŽP SR, Bratislava 22.06.2010 31.12.2015
bez cisla 79/2009 Východoslovenská energetika a.s., Košice, Mlynská 31 dodávka el.ener..7 odber.miest 0 0 ÚKSÚP, Košice 01.07.2009 sumu nie je možné presne stanoviť, na dobu neurčitú
5100131600B/2006/IVVL KE/2006 Východoslovenská energetika a.s., Košice, Mlynská 31 Dodávateľ sa zaväzuje dodať dohodnuté množstvo elektriny do odberných miest odberateľa. 929 0 Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov , Košice, Cesta pod Hradovou 13/A 01.01.2007
Z 2009/0005/SVUZV/2009 Volkswagen Finančné služby Slovensko, s.r.o., Banská Bystrica, Vajnorská 93 Finančný lízing motorového vozidla 14 872 0 Štátny veterinárny ústav, Zvolen, Pod dráhami 918 29.03.2012
274/39/2009/AIN /2009 Vojenská zotavovňa a hotel Zemplínska Šírava, a. s., , Kaluža Poskytovateľ služieb a objednávateľ služieb sa dohodli, že poskytovateľ služieb zabezpečí pre objednávateľa ubytovacie služby, stravovacie služby, prenájom školiacich priestorov a prenájom didaktickej techniky na základe písomných objednávok objednavateľa 30 000 0 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 01.11.2009 31.12.2012
21/24/2009/AIN NR/2009 Vojenská zotavovňa a hotel Zemplínska Šírava, a. s., , Kaluža Poskytunutie ubytovacích a stravovacích služieb, prenájom školiacich priestorov a didaktickej techniky 30 000 0 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 31.12.2012
296/2009-240-Z/2009 Vladimír Molnár - A-MOL Predajňa hudobných nástrojov, Dunajská Streda, Korzo Bélu Bartóka 789/3 Prenájom nebytových priestorov v administratívnej budove v Dunajskej Strede o celkovej výmere 37,24 m2 4 655 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.09.2009 31.08.2014
108/111/2006/UKSUP/BA/2006 VITRUM s.r.o., Bratislava, Kremeľská 21 labor. technika 32 218 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21
16/394/2006/UKSUP/BA/2006 VITRUM s.r.o., Bratislava, Kremeľská 21 Laboratorne sklo 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 10.07.2006
7/308/2010/550/Z/MPRVSR/2010 Viera Dudášová Gastropress, Bratislava, Fraňa Kráľa 9 Zabezpečenie reklamy objednávateľa. 6 521 0 MPaRV SR, Bratislava, Dobrovičova 12 06.12.2010 31.12.2011
257/350/2009-2/2010 Versity a.s., Žilina, Bratislavská 29 Dodávka, rozvoz a inštalácia zariadení výpočtovej a kancelárskej techniky 28 995 0 MPŽPaRR SR, Bratislava, Dobrovičova 12
346/5/2007/BAH/UKSUP/Ba/2007 Veronika Slimáková-VYDOS, Pezinok Školenie vodičo 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 16.02.2007
231/313/2007/UKSUP/BA/2007 VENIKA s.r.o., Bratislava, Krížna 44 Servis a kalibrácia Spektrofotometra OCMA 183 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 25.09.2007
4/2007/KPU TN/2004 Vaša stravovacia, spol s r.o., Bratislava, Račianské mýto 1/B Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov. 0 0 Krajský pozemkový úrad v Trenčíne, Trenčín, Námestie Svätej Anny 7
5/2004/KPU TN/2004 Vaša stravovacia, spol s r.o., Bratislava, Račianské mýto 1/B Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov. 0 0 Krajský pozemkový úrad v Trenčíne, Trenčín, Námestie Svätej Anny 7
4/2007/KPU TN/2007 Vaša stravovacia, spol s r.o., Bratislava, Račianské mýto 1/B Dodávateľ sa zaväzuje dodať klientovi Relax lístky. 0 0 Krajský pozemkový úrad v Trenčíne, Trenčín, Námestie Svätej Anny 7 05.06.2007
15/1000604/KLU TN/2006 Vaša stravovacia, spol s r.o., Bratislava, Račianské mýto 1/B Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov pre zamestnancov KLU TN. 0 0 Krajský lesný úrad v Trenčíne, Trenčín, Nám.Sv. Anny 7 29.05.2006