Zmluva č. 5/2004/KPU TN/2004

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:5/2004/KPU TN/2004
Dodávateľ:Vaša stravovacia, spol s r.o., Bratislava, Račianské mýto 1/B
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov.
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský pozemkový úrad v Trenčíne, Trenčín, Námestie Svätej Anny 7

Prílohy