Zmluva č. 015/1.1MP2010/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:015/1.1MP2010/2010
Dodávateľ:Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 674 331,23
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 674 331,23
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MŽP SR, Bratislava

Prílohy