Zmluva č. 77/2001-320-Z/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:77/2001-320-Z/2010
Dodávateľ:Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo – Znevýhodnené oblasti SR v kontexte navrhovaných kritérií pre Ostatné znevýhodnené oblasti za rok 2010
Zmluvne dohodnutá čiastka:81 861,29
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:81 861,29
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Bratislava, Dobrovičova 12
Poznámka:-