Zmluva č. 296/2009-240-Z/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:296/2009-240-Z/2009
Dodávateľ:Vladimír Molnár - A-MOL Predajňa hudobných nástrojov, Dunajská Streda, Korzo Bélu Bartóka 789/3
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Prenájom nebytových priestorov v administratívnej budove v Dunajskej Strede o celkovej výmere 37,24 m2
Zmluvne dohodnutá čiastka:4 655,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:4 655,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy