Zmluva č. 7/308/2010/550/Z/MPRVSR/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:7/308/2010/550/Z/MPRVSR/2010
Dodávateľ:Viera Dudášová Gastropress, Bratislava, Fraňa Kráľa 9
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zabezpečenie reklamy objednávateľa.
Zmluvne dohodnutá čiastka:6 521,20
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:6 521,20
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:MPaRV SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy