Zmluvy za Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
5196/2008-620/2008 Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Bratislava, Trenčianska 55 ,Ekonomika trvalo udržatelného rastu poľnohospodárstva, potravinárstva a vidieka SR 1 308 796 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.01.2009 28.02.2010
369/2009-950-K/2009 Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín, Dolný Kubín, Janoškova 1611/58 Kontrakt o poskytnutí bežného transferu pre rok 2010 1 271 681 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.01.2010 31.12.2010
89/2010-350-Z / 825/2010-350/2010 Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik, Bratislava, Starohájska 29 Zabezprečenie služieb poskytovateľom objednávateľovi, ktoré súvisia s realizáciou 2. etapy inovácie informačného systému Centrálna evidencia hospodárskych zvierat na hardvérovej, softvérovej a komunikačnej úrovni. 1 174 700 1 174 700 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 22.02.2010 31.08.2010
Z 2008-0008/SVUZV/2008 OK SERVIS BioPro, s.r.o., Praha 9, Odlehlá 817/37 Nákup tovaru 1 165 219 0 Štátny veterinárny ústav, Zvolen, Pod dráhami 918 19.09.2008
168/2008-420/2008 IVTER s.r.o., Komárno Projekt pozemkových úprav Bohatá 1 164 637 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 12.05.2006 31.10.2010 070/2006
4722/2009-330/2009 Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Bratislava, Trenčianska 55 Zabezpečenie plnenia výskumného zámeru v roku 2010 a v rámci odbornej pomocii zabezpečovať v roku 2010 úlohy na zabezpečenie výkonu štátnych funkcií 1 103 154 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.01.2010 31.12.2010
94/2010-510-Z/2010 Hydromeliorácie, štátny podnik Bratislava, Bratislava 211, Vrakunská 29 Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 3703/2005-100 zo 7. decembra 2005 o poskytovaní odtácií na zachovanie prevádzky schopného stavu a likvidáciu nefunkčných častí hydromelioračného maje 1 029 011 1 029 011 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 31.12.2010
059/4.1MP/2009/2009 Obec Polomka Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 879 910 0 MŽP SR, Bratislava 13.01.2010 31.07.2010
53/2009-940-Z/2009 Hydromeliorácie, štátny podnik Bratislava, Bratislava 211, Vrakunská 29 Poskytovanie dotácií na zachovanie prevádzkyschopného stavu a likvidáciu nefunkčných častí hydromelioračného majetku vo vlastníctve 829 379 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 31.12.2009
95/2009-320-Z/2009 Agroinštitút Nitra, štátny podnik , Nitra, Akademická 4 Vytvorenie poradenského systému pre plnenie noriem EÚ v rámci osi II PRV SR 2007 – 2013 792 540 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 28.04.2009 30.06.2010
10/2009/S/320/2009 Agroinštitút Nitra, š.p., , Nitra Zmluva o dielo Riešenie zefektívnenia a zintenzívnenia poskytovania poradenských služieb subjektami poľnohospodárstva a lesníctva 773 500 377 284 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 15.06.2009 30.09.2010 -
99/2009-320-Z/2010 Agroinštitút Nitra, štátny podnik , Nitra, Akademická 4 ,,Riešenie zefektívnenia a zintenzívnenia poskytovania a využívania poradenských služieb subjektmi poľnohospodárstva a lesníctva" 773 500 377 284 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 15.06.2009 30.09.2010
031/2006/2006 Ing.Ľubomír Bulla, LUPO-GEO, geodetická kancelária , Trebišov Projekt pozemkových úprav Čeľovce 723 300 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 10.05.2006 30.08.2010
51/802020/2009/AIN NR/2009 EUCONET s.r.o., RADELA s.r.o., Central European Market Institute s.r.o., SKEAGIS s.r.o., Bratislava, Hlaváčikova 25 Vytvorenie poradenského systému pre plnenie noriem EÚ v rámci osi 2 Programu rozvoja vidieka SR 2007/ 2013 654 381 0 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 01.06.2010
802020/2009/AIN/2009 EUCONET s.r.o., RADELA s.r.o., Central European Market Institute s.r.o., SKEAGIS s.r.o., Bratislava, Hlaváčikova 25 Predmetom plnenia tejto zmluvy je realizácia diela. Vytvorenie poradenského systému pre plnenie noriem EU v rárnci osi 2 Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013". 654 381 0 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 09.09.2009 01.06.2010
1584/2007-310/2007 Radela s.r.o., Bratislava, Gorkého 6 Spracovanie výkazov štátnej štatistiky, aktualizácia bázy dát a spracovanie administratívneho zisťovania 653 275 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.01.2007 31.12.2008
96/2009-320-Z/2009 Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Bratislava, Trenčianska 55 Ex-post hodnotenie Sektorového operačného programu Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka SR 2004 - 2006 648 550 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 11.05.2009 30.06.2010
04/2003/2003 Augustín Šelc - EKOSTAV, stavebná firma, Rovinka, 141 ,,Rekonštrukcia a nadstvba administratívnej budovy" 647 482 0 Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky , Rovinka, Rovinka 326 31.03.2004
277/2008-420/2008 Ing.Tibor Takáč - GEOPLÁN , Rožňava Projekt pozemkových úprav Brzotín 633 847 75 632 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 05.06.2008 30.08.2010 1048/2008
52/802321/2009/AIN NR/2009 ICZ Slovakia, a.s., Trenčín, Soblahovská 2050 Riešenie zefektívnenia a zintenzívnenia poskytovania a využívania poradenských služieb subjektmi poľnohospodárstva a lesníctva 605 710 0 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 28.06.2010