Zmluva č. 96/2009-320-Z/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:96/2009-320-Z/2009
Dodávateľ:Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Bratislava, Trenčianska 55
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Ex-post hodnotenie Sektorového operačného programu Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka SR 2004 - 2006
Zmluvne dohodnutá čiastka:648 550,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:648 550,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy