Zmluva č. 89/2010-350-Z / 825/2010-350/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:89/2010-350-Z / 825/2010-350/2010
Dodávateľ:Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik, Bratislava, Starohájska 29
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zabezprečenie služieb poskytovateľom objednávateľovi, ktoré súvisia s realizáciou 2. etapy inovácie informačného systému Centrálna evidencia hospodárskych zvierat na hardvérovej, softvérovej a komunikačnej úrovni.
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 174 700,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 174 700,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:1 174 700,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy