Zmluvy za Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
01/2006/LMU/2006 Renomé, s r.o., Rožňava, Śafáriková 21 Predaj tovaru 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 22.05.2006 25.05.2006
01/2008/2008 LAMBDA LIFE a.s., Bratislava, Bojnícka 20 Dodávka laboratórnych prístrojov. 12 820 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 15.02.2008 19.03.2008
01/2009-500/2008 Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky , Rovinka, Rovinka 326 Kontrakt na riešenie úloh technickej politiky v poľnohospodárstve v roku 2009 350 371 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.01.2009 31.12.2009
01/2009/2009 ILABO s.r.o., Bratislava, Trstínska 13 dodávka labor. mlynčeka 9 381 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 03.08.2009 09.09.2009
01/2010-910-Z/2010 ERA, občianske združenie, Bratislava, Radarova 6 ,,Propagačný balíček pre Operačný program Rybné hospodárstvo SR 2007 - 2013" 0 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 18.01.2010 17.03.2010
020/001/2007 7P, s.r.o., Vranov nad Topľou, Herlianska 1009 Školenie z programov excel, world a prostriedkov internetovej komunikácie 4 500 0 Krajský lesný úrad v Prešove, Prešov, Masarykova 10 18.12.2006 31.03.2007 Evidenčné číslo zmluvy: 1/2006; Sumu nie je možné presne stanoviť
020/072/2007 S.A. STYLE, s.r.o., Svidník, Karpatská 57/31 Zhotovenie pánskych a dámskych pracovných odevov tmavozelenej farby 0 0 Krajský lesný úrad v Prešove, Prešov, Masarykova 10 04.09.2007 05.10.2007 Evidenčné číslo zmluvy: 4/2007; Sumu nie je možné presne stanoviť
022/06/2006 ENVI - GEOS, spol. s.r.o., , Nitra Zmluva o dielo Vieska nad Žitavou 128 220 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 12.05.2006 31.10.2010
02/02/2002 TITAN-RAŠ s.r.o., Rovinka, 141 ,,Oprava klampiarskych výrobkov-laboratóriá" 9 093 0 Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky , Rovinka, Rovinka 326 31.12.2002
02/06-RTS/KLU BB/2007 Ing.Marek Stecker , Nitra, Schurmanova 25/7 Vypracovanie a dodanie lesného hospodárskeho plánu. 32 433 0 Krajský lesný úrad v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 1 15.12.2007
02/09/Z/2009 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra odber vzorky vôd 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 02.03.2009 sumu nie je možné presne stanoviť, dátum ukončenia nie je možné presne stanoviť
02/2006 /LMU/2006 Renomé, s r.o., Rožňava, Śafáriková 21 Predaj býčkov a jalovičiek. 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 23.08.2006 25.08.2006
02/2008-ZoD/2008 Ing. Peter Špička, Bratislava Projekt sanačných prác v UKSUP Bratislava- 4 119 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 22.04.2008 18.06.2008
02/2008/2008 GASOTECH s.r.o., Gbely Dodávka redukčného panela. 2 423 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 26.03.2008 30.04.2008
02/2008/NP-Š/2008 Mestský bytový podnik, a.s., Vranov nad Topľou, Sídlisko Lúčna 819 Nájom nebytových priestorov 4 909 0 Krajský lesný úrad v Prešove, Prešov, Masarykova 10 14.01.2008 28.02.2009
03/06-RTS/KLU BB/2007 Marek Stecker - RTS, Nitra, Schurmanova 25/7 Vypracovanie a dodanie lesného hospodárskeho plánu. 12 609 0 Krajský lesný úrad v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 1 15.12.2007
03/08/Z/2008 T a M trans expedition s.r.o., Šarovce Nafta motor, a doplnk.tovar do traktorov a ost.strojov 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 03.03.2008 sumu nie je možné presne stanoviť, dátum ukončenia nie je možné presne stanoviť
03/2008-KZ/2008 MÚČKA-SLATINA Bratislava s.r.o., Bratislava Dodávka plynových horákov. 19 885 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 06.05.2008 06.06.2008
03/2009/2009 Juraj Horák ETA-elektro, Bratislava vysávače, elektrotech. 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 13.01.2009 sumu nie je moźné presne stanoviť, termín plnenia rok 2009
04/06-RTS/KLU BB/2007 Marek Stecker - RTS, Nitra, Schurmanova 25/7 Vypracovanie a dodanie lesného hospodárskeho plánu. 8 861 0 Krajský lesný úrad v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 1 15.12.2007