Zmluva č. 01/2010-910-Z/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:01/2010-910-Z/2010
Dodávateľ:ERA, občianske združenie, Bratislava, Radarova 6
Predmet zmluvy - názov zmluvy:,,Propagačný balíček pre Operačný program Rybné hospodárstvo SR 2007 - 2013"
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy