Zmluvy za Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
16/2008 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Banská Bystrica Výpožička nebytových priestorov v budove Radničné námestie č. 18, v Banskej Štiavnici v celkovej výmere b308,38 m2, kancelárie č. 4,6,7,8 a sklad č. 3 0 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 22.10.2008 28.04.2012
40/2004 Švarba Jozef, Banská Bystrica, Beskydská č. 24 Upratovacie práce v priestoroch OÚŽP Banská Bystrica , Skuteckého 19 Banská Bystrica 40 608 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 01.01.2004
8-2010 Švarba Jozer, Banská Bystrica, Beskydská č. 24 Zabezpečenie služieb v budove Skuteckého č. 19 v Banskej Bystrici v rozsahu : prevádzka plynovej kotolne, vrátna a informačná služba, upratovanie kancelárskych priestorov a spoločných priestoeov, bežná údržba, drobné opravy, upratovanie a údržba vonkajšíc 0 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 01.08.2004
5-2010 TRIFIT spol. s r.o., Banská Bystrica, Partizánska cesta 49 Zabezpečenie komplexného servisu kancelárskej a výpočtovej techniky 0 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 01.01.2010 31.12.2010
17/2004 Úrad práce soc. vecí a rodiny v Banskej Štiavnici, Banská Štiavnica Nehnuteľný majetok štátu - nebytové priestory v budove na ul. Bystrická č. 53, Žarnovica o výmere 209 m2 , z toho kancelárske 116,5 m2. právo užívania spoločných priestorov 41 294 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 01.06.2004 30.05.2014
1/613/2010 Úrad práce soc. vecí a rodiny v Banskej Štiavnici, Banská Štiavnica Poskytovanie služieb spojené s užívaním neb. priestorov v admin. budove ul. SNP 124, Žiar nad Hronom 0 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 01.01.2011 31.10.2015
05/2004/OHS Úrad práce soc. vecí a rodiny v Brezne, Brezno, Rázusová 40 Výpožička kancelárskych a spoločných priestorov v budove súp. číslo 960, Rázusova ul. č. 40,Brezno o výmere 153,90m2 - kancelárske priestory, 34,20 m2 spoločné priestory. 0 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 01.07.2004
A/2008/16529/1 Úrad práce soc. vecí a rodiny vo Veľkom Krtíši, Veľký Krtíš, Madácha č. 2 Nebytové priestory o výmere 190,09 m2 v budove na ulici Komenmského č. 3, Veľký Krtíš 34 096 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 28.01.2009 31.12.2014
9/613/2005 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Banskej Štiavnici, Banská Štiavnica, A.T. Sytnianskeho 1180 Poskytovanie služieb spojené s užívaním neb. priestorov v admin. budove ul. SNP 124, Žiar nad Hronom 0 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 01.11.2005
38/2008 Veľkokrtíšsky sociálny podnik n.o., Veľký Krtíš, Madácha 2 Upratovacie práce pre OÚŽP Veľký Krtíš 3 346 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 01.01.2009
3/2010 Z+M servis, spol. s r.o., Čadca, Horelica 112 Renovácia tonerových kaziet, ekologická likvidácia nepoužívaných a poškodených tonerových kaziet 18 812 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 14.12.2009 31.12.2010
2006 Združená stredná odborná škola, Revúca, Generála Viesta 6 NEBYTOVÉ PRIESTORY O CELKOVEJ VÝMERE 204,12 M2, V BUDOVE KOMENSKÉHO 40 42 443 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 01.01.2007 31.12.2011
<<1 2 3 4