Zmluva č. A/2008/16529/1

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:A/2008/16529/1
Dodávateľ:Úrad práce soc. vecí a rodiny vo Veľkom Krtíši, Veľký Krtíš, Madácha č. 2
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Nebytové priestory o výmere 190,09 m2 v budove na ulici Komenmského č. 3, Veľký Krtíš
Zmluvne dohodnutá čiastka:34 096,10
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:34 096,10
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo životného prostredia SR
Objednávateľ:Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici

Prílohy