Zmluva č. 1/613/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1/613/2010
Dodávateľ:Úrad práce soc. vecí a rodiny v Banskej Štiavnici, Banská Štiavnica
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Poskytovanie služieb spojené s užívaním neb. priestorov v admin. budove ul. SNP 124, Žiar nad Hronom
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici

Prílohy