Zmluvy za Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
4/2010 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok 599 400 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 01.06.2010 31.12.2010
18/2010 Mesto Lučenec, Lučenec Kancelárske priestory a garáž č. 42 v budove Námestie republiky 315/26 o celkovej výmere 305,46m2 97 548 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 01.06.2010 31.12.2015
11-2005 Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava Dodávka zemného plynu maloodber v zmysle obchodných podmienok budova Skuteckého č. 19 v Banskej Bystrici 94 268 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 01.01.2006
18/2008 Mestská bytová správa s.r.o., Rimavská Sobota Nebytové priestory v budove na nám. M.Tompu 2 v Rimavskej Sobote LV 2959 k.ú. R.S. o výmere 423,33 m2 (II. poschodie kancelárie,garáž podiel na spol. priestoroch 67 636 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 01.01.2008
2009/09657 Obvodný úrad Banská Bystrica, Banská Bystricia, Nám. Ľ. Štúra 1 Výpožička nebytových priestorov v administratívnej budove na Námestí Ľ.Štúra č. 1, v Banskej Bystrici o výmere 397,41m2 včítane 2 parkovacích miest vo dvore požičiavateľa 59 400 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 01.10.2009 31.12.2014
2006 Združená stredná odborná škola, Revúca, Generála Viesta 6 NEBYTOVÉ PRIESTORY O CELKOVEJ VÝMERE 204,12 M2, V BUDOVE KOMENSKÉHO 40 42 443 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 01.01.2007 31.12.2011
17/2004 Úrad práce soc. vecí a rodiny v Banskej Štiavnici, Banská Štiavnica Nehnuteľný majetok štátu - nebytové priestory v budove na ul. Bystrická č. 53, Žarnovica o výmere 209 m2 , z toho kancelárske 116,5 m2. právo užívania spoločných priestorov 41 294 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 01.06.2004 30.05.2014
40/2004 Švarba Jozef, Banská Bystrica, Beskydská č. 24 Upratovacie práce v priestoroch OÚŽP Banská Bystrica , Skuteckého 19 Banská Bystrica 40 608 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 01.01.2004
256/2010-24-Z Ministerstvo pôdohospodárstva ,ŽP a RR SR, Bratislava, Dobrovičova 12 Nebytové priestory o celkovej výmere 305,98 m2 v budove Nám. SNP 50, Zvolen 35 145 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 01.11.2010 30.10.2015
A/2008/16529/1 Úrad práce soc. vecí a rodiny vo Veľkom Krtíši, Veľký Krtíš, Madácha č. 2 Nebytové priestory o výmere 190,09 m2 v budove na ulici Komenmského č. 3, Veľký Krtíš 34 096 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 28.01.2009 31.12.2014
3/2010 Z+M servis, spol. s r.o., Čadca, Horelica 112 Renovácia tonerových kaziet, ekologická likvidácia nepoužívaných a poškodených tonerových kaziet 18 812 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 14.12.2009 31.12.2010
26/2004 BYTES s.r.o, Detva, Záhradná 8 Nebytové priestory z výmerou 80,35 m2, v budove Záhradná č. 12, Detva 9 177 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 01.04.2004
9-2010 Orange Slovensko a.s., Bratislava Zriadiť a poskytovať hlasovú virtuálnu privátnu sieť, ako aj doplnkové komunikačné služby prostredníctvom verejných telefónnych sietí a SIM kariet spoločnosti Orange. 7 584 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 03.05.2004
37/2004 ASTRA - Mária Luptáková, Detva, Skliarovo 286 Upratovacie práce pre OÚŽP Zvolen 5 671 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 02.05.2004
34/2004 ASTRA - Mária Luptáková, Detva, Skliarovo 286 Upratovacie práce pre OÚŽP v Banskej Štiavnici - prac. Žiar nad Hronom 5 491 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 01.06.2004
6-2010 PYROBOSS spo. s r.o., Banská Bystrica - Nemce, Lúčna 64 Činnosti týkajúce sa služieb bezpečnosti práce podľa zákona NR SR 124/2006 Z.z., ochrany pred požiarmi v súlade so zákonom NR SR 314/2001 Z.z. a civilnej ochrany podľa zákona NR SR 42/1994 Z.z. 4 741 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 01.03.2010 28.02.2012
39/2005 ASTRA - Mária Luptáková, Detva, Skliarovo 286 Upratovacie práce na OÚŽP Zvolen SP Krupina 4 098 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 01.03.2009
38/2008 Veľkokrtíšsky sociálny podnik n.o., Veľký Krtíš, Madácha 2 Upratovacie práce pre OÚŽP Veľký Krtíš 3 346 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 01.01.2009
19/2010 Banskobystrický samosprávny kraj zastúpený Stredné odborné učilište v Poltári, Poltár Nájom nebytových priestorov o výmere 52,86 m2, ostatné priestory o výmere 50,52 m2 v budove Domova mládeže na Železničnej ulici č. ,v katastrálnom území Poltár. 2 254 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 02.11.2009 31.03.2011
33/2008 Mesto Žiar nad Hronom, Žiar nad Hronom, Š. Moysesa 46 Nebytový priestor o vým. 18,6 m2 - suterén 1 997 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 01.12.2008
1 2 3 4 >>