Zmluvy za vybrané rezorty už teraz evidované v centrálnom registri zmlúv


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
KÚ  Prešov dohoda o úhrade prevádzkových nákladov v budove č.1544 ul.Dr.Alexandra v Kežmarku 0 0 01.01.2004
Zmluva na prípravu a realizáciu informačnej a propagačnej kampane SODB 2001 0 0 07.11.2000 15.06.2001
1/2007 EMM international, s r.o. sekurisova 16, 841 02 Bratislava Zmluva o pozáručnom servise a kontrolnej činnosti (poplachový systém na hlásenie narušenie a systém kontroly vstupov 0 21 492 01.03.2007
administrácia internetovej stránky www.sia.gov.sk 0 0 07.09.2010 31.08.2011
Konverzia súboru mikrofišov "SODB 1.1.1980 ČSSR" na CD média 0 0 27.11.2000 21.12.2000
poskytnutie licencie a implementácia na programové vybavenie HUMAN, systémová údržba, vývoj, úprava a tvorba makier 0 0 08.08.2007
106-97/2 GAMO, a.s. Zmluva o zabezpečení pozáručného servisu č. 106-97/2 110 110
35431 Gastrorekrea s.r.o. Zmluva č. 01/1997 0 0
-- Global KV, spol. s r.o. Zmluvy o poskytovaní služieb - umývanie motorových vozidiel 12 60
-- LE CHEQUE DÉJENEUR, s.r.o. Zmluva o poskytovaní stravovania 0 0
-- LE ChÉQUE DÉJEUNER Komisionárska zmluva 337 491 140 621
-- LeNS, spol. s r.o. Kúpna zmluva 0 0
4959/10/DS ANTES B+M s.r.o. Zmluva o servise a údržbe č. 4959/10/DS 0 0
-- SOLUS, s.r.o. Zmluva o poskytovaní stravovania 3 600 1 500
-- SOU elektrotechnické Zmluva o zabezpečení stravovania 580 232
0199PS A.M.I.S. spol. s r.o. Zmluva o pozáručnom servise č. 0199PS 0 0
42/2000 Softline Services, spol. s r.o. Zmluva o dielo č. 42/2000 600 130
8080074180 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Flotilová poistná zmluva pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 0 0
800236523 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Skupinová poistná zmluva č. 0800236523 0 0
-- A.R.S. spol. s r.o. Kúpna zmluva 40 641 0 19.03.2007 19.03.2008 2 roky na pneumatiky, 6 mesiacov na servisné služby
--- A.R.S. spol. s r.o. Kúpna zmluva 14 500 0 02.10.2009 31.12.2009 2 roky na pneumatiky, 6 mesiacov na servisné služby
207010 Danker s.r.o. Zmluva o dielo č. 2007010 10 806 0
2007002 Danker s.r.o. Zmluva o dielo č. 2007002 566 0
-- JUTEX-Contract spol. s r.o. ZMluva o dielo /čiastková/ uzatvorená na základe Rámcovej zmluvy č. 112/5/2004 zo dňa 30.8.2004 534 0
-- JUTEX-Contract spol. s r.o. Zmluva o dielo /čiastková/ uzatvorená na základe Rámcovej zmluvy č. 112/5/2004 zo dňa 30.8.2004 2 846 0
-- JUTEX-Contract spol. s r.o. Zmluva o dielo /čiastková/ uzatvorená na základe Rámcovej zmluvy č. 112/5/2004 zo dňa 30.8.2004 2 242 0
25/2007/TN KLS spol. s r.o. ZMluva o dielo č. 25/2007/TN 2 974 0
18/2007/TN KLS spol. s r.o. Zmluva o dielo č. 18/2007/TN 6 602 0
5/2007/TN KLS spol. s r.o. Zmluva o dielo č. 5/2007/TN 8 036 0
01/2007/TN KLS spol. s r.o. Zmluva o dielo č. 01/2007/TN 1 125 0