Zmluva č. 2007002

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:2007002
Dodávateľ:Danker s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo č. 2007002
Zmluvne dohodnutá čiastka:565,61
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:565,61
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:

Prílohy