Zmluva č. --

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:--
Dodávateľ:JUTEX-Contract spol. s r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo /čiastková/ uzatvorená na základe Rámcovej zmluvy č. 112/5/2004 zo dňa 30.8.2004
Zmluvne dohodnutá čiastka:2 845,92
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2 845,92
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:

Prílohy