Zmluva č. 207010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:207010
Dodávateľ:Danker s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo č. 2007010
Zmluvne dohodnutá čiastka:10 806,22
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:10 806,22
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:

Prílohy