Zmluva č.

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:
Dodávateľ:
Predmet zmluvy - názov zmluvy:poskytnutie licencie a implementácia na programové vybavenie HUMAN, systémová údržba, vývoj, úprava a tvorba makier
Zmluvne dohodnutá čiastka:4 199,72
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:

Prílohy