Zmluvy za vybrané rezorty už teraz evidované v centrálnom registri zmlúv


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
01-456/03 AXON PRO, spol. s r.o. Kúpa PC s príslušenstvom 2 419 999 0 ŠGÚDŠ 01.04.2003
UIA-28/1071 ArcGEO Information Systems spol. s r. o., Bratislava Zber údajov o území pre centrálnu priestorovú databázu VISÚ 2 409 044 0 rad pre investície a akvizície MO 23.10.2008 05.12.2008
01470204 SlovProg, spol. s r.o., Veterná 14, 917 01 Trnava Kúpna zmluva č. 242100001 - Automatizovaný systém pr overovanie analyzátorov dychu KORA, variant A 10 2 400 000 0 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 03.03.2004 30.06.2004 Suma je uvedená v slovenských korunách.
019/2000 RENESANS, s.r.o., Bratislava, Andreja Mráza č. 8 Nákup učebníc pre gymnáziá s osemročným štúdiom a základné školy 2 400 000 0 Ministerstvo školstva 21.01.2000 31.08.2000
187/2004 Spolok sv. Vojtecha-VOJTECH spol. s r.o, Trnava, Radlinského 5 nákup učebníc pre základné a stredné školy 2 399 200 0 Ministerstvo školstva SR 30.04.2004 31.12.2004
126/2001 AXON PRO spol. s.r.o., Bratislava, Pražská ul. č. 1 Kúpna zmluva č. 01/2001-nákup hardveru 2 395 036 0 Ministerstvo školstva SR 27.06.2001 30.06.2001
SE-67-71/OVO-2009/2010 MICROCOMP-Computersystem s.r.o. Dodávka servrov a zálohovacích systémov 2 380 000 0 Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti 18.01.2014
Z-1233/2008 ENVIGEO a.s. I/66 Banská Bystrica - Brezno, (vypracovanie IGHP) 2 379 881 0 SSC 31.10.2008
Z-150/2007 GEOFOS, s. r. o. I/75 Veľký Krtíš - Pôtor, sanácia (inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum) 2 379 691 0 SSC 31.08.2007
21700231 Konica Minolta Slovakia, spol. s r. o. Kúpa tlačiarenského a knihárskeho zariadenia 2 378 572 0 ŠGÚDŠ 03.12.2007
206/6131/2007 REKMA - TRADING, s. r. o. ZOD Zálievky škár na cestách I. tried v správe SSC IVSC Bratislava 2 377 144 0 SSC 14.06.2007
00270203 METTLER TOLEDO, spol. s r.o.,Bulharská 61, 821 04 Bratislava Kúpna zmluva č. 017/2002-MC/ST - dodávka elektronických váh 2 375 760 0 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 21.01.2003 28.02.2003 Suma je uvedená v slovenských korunách.
Z-463/1230/2008 K+K a.s. Zmluva na poskytnutie služby 2 370 480 0 SSC 30.04.2008
1891/2009 Rempo, s r. o. Rámcová dohoda 2 370 052 108 290 Slovenská pošta, a. s. 24.06.2009 24.06.2013
14331/2008 ROBINCO Slovakia, s.r.o. Rámcová dohoda 2 370 052 71 400 Slovenská pošta, a. s. 25.06.2008 25.06.2012
89/2008-3100-2020/2008 BIT - Studio Rámcová kúpna zmluva 2 370 046 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.01.2011
364-2007-EO/2007 Vaša stravovacia s.r.o. Stravné poukážky 2 370 046 211 076 GRZP 31.12.2012
14070/2008 MICROSOFT Slovakia, s. r. o. Prihláška Microsoft Enterprise č.5772802 2 370 046 0 Slovenská pošta, a. s. 01.08.2008 30.08.2011
12699/2008 WINCOR NIXDORF s.r.o ZoD na poskytnutie služieb pre systém APONET 2 367 399 0 Slovenská pošta, a. s. 30.01.2008 do splnenia predmetu zmluvy
UVN-56-61/2006 KASOP,s.r.o.Severná 154/8 Námestovo ZoD 2 363 895 0 VN 18.12.2006 31.05.2007
AOS-I-8-2007-KV H TEST SLOVAKIA spol.s.r.o. Zvolenská cesta 20, 974 05 Banská Bystrica Kúpna zmluva 2 353 427 78 119 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovdskom Mikuláši 21.09.2007 30.11.2007
4600000530 HrKo Holding, a.s. Zmluva o dielo na modernizáciu kuchyne a výmenu technológie 2 350 009 0 MF SR 21.11.2008 31.12.2013 účinnosť od odovzdania staveniska, t.j. od 22.1.2009, záruka 60 mesiacov; dod. č. 1 zo 17.04.2009
UIA-2372-2007 SOFTEL, spol. s r. o., Žilina Satelitné komunikačné terminály systému INMARSAT 2 348 419 0 SEOPMZ/OdKIS 13.12.2007 31.12.2007
012/1.1MP/2010/2010 Mesto Spišská Nová Ves, Spišská Nová Ves Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 2 347 481 0 MŽP SR, Bratislava 24.06.2010 30.04.2012
PSB BA-171-16/2007 STAVBAL s.r.o. Oprava škridľovej strešnej krytiny časti A,E,G HK 2 347 457 77 921 PSB Bratislava 31.07.2007
03931400 B&K, spol. s r., Hlavatého 3, 811 03 Bratislava Kúpna zmluva č. 18-2000-SMU - päťlitrová tlaková nádoba na uchovávanie PRM plynných zmesí 2 337 000 0 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 14.07.2000 30.11.2000 Suma je uvedená v slovenských korunách
ALS08-SA/0006 ALISON Slovakia, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb č. ALS08-SA/0006 2 335 753 601 518 Sekcia bezpečnosti a spracovania informácií 08.08.2008 31.12.2013
UVN-56-35/2006 IDOSS,Lisková 685 ZoD 2 331 290 0 VN 30.08.2006 30.11.2006
SE-203-62/OVO-2008/2009 MICROCOMP-Computersystem s.r.o. Dodávka notebookov a príslušenstva 2 330 545 0 Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti 08.01.2013 max. čiastka z VVO
061/1.2MP/2010/2010 Obec Jablonica Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 2 326 870 0 MŽP SR, Bratislava 11.06.2010 31.08.2013