Zmluva č. AOS-I-8-2007-KV

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:AOS-I-8-2007-KV
Dodávateľ:H TEST SLOVAKIA spol.s.r.o. Zvolenská cesta 20, 974 05 Banská Bystrica
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kúpna zmluva
Zmluvne dohodnutá čiastka:2 353 427,30
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2 353 427,30
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:78 119,47
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovdskom Mikuláši

Prílohy