Zmluva č. 14070/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:14070/2008
Dodávateľ:MICROSOFT Slovakia, s. r. o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Prihláška Microsoft Enterprise č.5772802
Zmluvne dohodnutá čiastka:2 370 045,65
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2 370 045,65
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:Slovenská pošta, a. s.

Prílohy