Zmluva č. Z-150/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:Z-150/2007
Dodávateľ:GEOFOS, s. r. o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:I/75 Veľký Krtíš - Pôtor, sanácia (inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum)
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2 379 690,60
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:SSC

Prílohy