Zmluva č. 4600000530

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:4600000530
Dodávateľ:HrKo Holding, a.s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo na modernizáciu kuchyne a výmenu technológie
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 141 107,93
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2 350 009,16
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo financií SR
Objednávateľ:MF SR
Poznámka:účinnosť od odovzdania staveniska, t.j. od 22.1.2009, záruka 60 mesiacov; dod. č. 1 zo 17.04.2009

Prílohy