Zmluvy za vybrané rezorty už teraz evidované v centrálnom registri zmlúv


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1/DOD/2007/200/6380/2007 MŽP SR, Bratislava Kontrakt medzi MŽP SR a VUVH 3 122 220 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 01.01.2007 31.12.2007
1/DOD/2008/200/6700/2008 MŽP SR, Bratislava Kontrakt medzi MŽP SR a VUVH 3 122 220 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 01.01.2008 31.12.2008
44/1220/2007 AUTO ROTOS - Rozbora, s.r.o. Ba Dodávka 1ks automobil strednej triedy, 6ks automobil malý 3 121 800 0 SSC 21.11.2007
Z-1088/2008 STRABAG s.r.o. I/50 Zvolen, Pustý Hrad - Neresnica III.etapa, (dočasná úprava križovatky) 3 117 868 0 SSC 25.09.2008
42/DC/2009 EMM, spol. s r.o. Zmluva o dielo 3 115 634 0 DataCentrum 16.11.2009
366/6370/2007/ZNH-15/07 EUROVIA - Cesty, a.s. I/73 Svidník prieťah - oprava cesty v km 40,396-41,046 3 113 243 0 SSC 28.05.2007
28/Z/06 CHEMKOSTAV a. s., Michalovce ZoD na realizáciu akcie Michalovce, MK - rekonštrukcia b. č. 46 - UB 300 3 112 229 0 SAMaV Košice 13.10.2006 31.10.2007
03631400 TENON, s.r.o., Hálova 7, 851 01 Bratislava Kúpna zmluva č. 200625-poe - presné odporové etalóny s príslušenstvom 3 109 300 0 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 15.07.2000 31.10.2000 Suma je uvedená v slovenských korunách
809/6240/2008 Incon spol.s r.o. Prievidza Výmena okien v administratívnej budove SSC IVSC Banská Bystrica 3 105 919 0 SSC 30.07.2008
Z-118/2007 DOPRASTAV a.s. Bratislava I/59 Motyčky - núdzový záliv 3 104 927 0 SSC 02.08.2007
P277/2001 ASKIN & CO s. r. o. Kúpna zmluva č. 25-01-050 3 099 250 0 UNB-FNBA
UIA-29/8062 InterWay, s.r.o. Bratislava Poskytnutie technickej a servisnej podpory softvérových produktov Oracle 3 096 536 0 rad pre investície a akvizície MO SR 14.12.2009 18.12.2009
KZ 01-102/06 ArcGEO, spol. s r.o. Technické a programové vybavenie 3 088 300 0 ŠGÚDŠ 25.01.2006
03331400 Merck, spo. s r.o., Tuhovská 3, 830 06 Bratislava Kúpna zmluva č. IL-16/2000/RK - zatavovačka ampuliek/plnička fľaštičiek 3 083 057 0 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 28.06.2000 30.11.2000 Suma je uvedená v slovenských korunách.
4600000733 InterWay, s.r.o. Zmluva o kúpe licencií Oracle vrátane 1-ročnej štandardnej podpory 3 079 874 0 MF SR 01.01.1970 31.12.2019 licencie na dobu neurčitú, technická podpora 1 rok
4/2002 Systémy Ratech ZoD - informačný systém správy mostných objektov... 3 078 722 0 SSC 12.07.2002
P363/2003 ISTRAS spol. s r. o. Kúpna zmluva 3 073 050 0 UNB-FNBA
141/1996 Ing. Anton Hanáček, Komárno, Baranyaiho ROEP Komárno 3 068 100 0 Katastrálny úrad v Nitre, Nitra, Štefánikova 30.09.2010
445/6131/2008 DOPRA - VIA, a. s. ZOD I/61 Senec- Veľký Biel - oprava cesty 3 064 845 0 SSC 16.05.2008
UIA-27/2291 WILLING a.s., Zvolen Dodávka prilby ochrannej balistickej 3 053 825 0 rad pre investície a akvizície MO SR 13.08.2007 05.12.2007
275/6131/2007 STRABAG s.r.o. ZOD I/51 Levice - oprava cesty 3 051 853 0 SSC 28.08.2007
SE-210-25/OVO-2007/2007 Porsche Slovakia, s. r. o. VW Transporter a VW Crafter 3 051 527 0 SE 31.12.2010
UIA-28-174 VKÚ, a. s., Harmanec Polygrafické práce pri tlači vojenských máp 3 045 805 0 rad pre investície a akvizície MO 22.05.2008 30.06.2008
SE-4-40/OVO-2008 /2008 REMPO s.r.o., Bratislava Tričká a polokošele 3 035 916 0 SE 31.12.2010
0535/2005 Východoslovenské vydavatelstvo Košice s.r.o, Košice, Letná 45 nákup pracovných zošitov Prvouky pre 1. a 2. roč. základných škôl 3 016 400 0 Ministerstvo školstva SR 07.06.2005 31.08.2005
UVN-58-21/2007 KASOP,s.r.o.Severná 154/8 Námestovo ZoD 3 008 546 0 VN 04.06.2007 31.07.2007
086/1.2MP/2010/2010 Mesto Trebišov Zmluva o poskytnutí nenávratného finačného príspevku 3 006 542 0 MŽP SR, Bratislava 06.07.2010 31.12.2015
205/2000 EMITplus, s r.o., Bratislava, Colnícka 908/1E Nákup počítačových programov FONO pre špeciálne školy 3 000 000 0 Ministerstvo školstva SR 15.08.2000
Z 646/2008 VADET, s.r.o. Obnova vodorovného dopravného značenia vozoviek ciest I.triedy v správe SSC Bratislava 2 999 427 0 SSC 19.06.2008
Z-646/200/ VADET s.r.o., CASSANDRA GROUP s.r.o., COLAS, s.r.o. Oprava vod. dopr. znač. voz. ciest I.tr. v správe SSc BA - časť3. 2 999 427 0 SSC 19.06.2008