Zmluva č. Z-646/200/

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:Z-646/200/
Dodávateľ:VADET s.r.o., CASSANDRA GROUP s.r.o., COLAS, s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Oprava vod. dopr. znač. voz. ciest I.tr. v správe SSc BA - časť3.
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2 999 427,27
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:SSC

Prílohy