Zmluva č. 1/DOD/2008/200/6700/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1/DOD/2008/200/6700/2008
Dodávateľ:MŽP SR, Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kontrakt medzi MŽP SR a VUVH
Zmluvne dohodnutá čiastka:3 122 220,01
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:3 122 220,01
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5

Prílohy