Zmluva č. Z-118/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:Z-118/2007
Dodávateľ:DOPRASTAV a.s. Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:I/59 Motyčky - núdzový záliv
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:3 104 927,11
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:SSC

Prílohy