Zmluva č. 366/6370/2007/ZNH-15/07

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:366/6370/2007/ZNH-15/07
Dodávateľ:EUROVIA - Cesty, a.s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:I/73 Svidník prieťah - oprava cesty v km 40,396-41,046
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:3 113 242,50
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:SSC

Prílohy