Zmluva č. 141/1996

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:141/1996
Dodávateľ:Ing. Anton Hanáček, Komárno, Baranyaiho
Predmet zmluvy - názov zmluvy:ROEP Komárno
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 461 000,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:1 607 100,00
Celková dohodnutá čiastka:3 068 100,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Nitre, Nitra, Štefánikova

Prílohy