Zmluvy za vybrané rezorty už teraz evidované v centrálnom registri zmlúv


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
087/1.2MP/2010/2010 Obec Moravský Svätý ján, Moravský Svätý Ján Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 67 295 930 0 MŽP SR, Bratislava 08.07.2010 31.12.2012
30000042 - Dodatok č. 1/2010 JAVYS, a. s., Bratislava Vyraďovanie jadrových zariadení a nakladanie s ra-odpadmi v r. 2010 66 294 428 32 304 085 Národný jadrový fond, Bratislava 06.11.2009 31.12.2010
14/2008 Data System Soft s.r.o., Trnavská cesta 82, 820 12 Bratislava dodávka zariadenia na skvalitnenie sieťovej infraštruktúry ŠFRB 65 507 664 393 045 987 Štátny fond rozvoja bývania , Lamačská cesta 8, Bratislava 03.03.2008 03.04.2008 SUMA 65.507.664,46 € s DPH, fin. viazanie 2010 393.045.986,760 € s DPH
30000042 - Dodatok č. 2/2010 JAVYS, a. s., Bratislava Vyraďovanie jadrových zariadení a nakladanie s ra-odpadmi v r. 2010 64 780 280 32 304 085 Národný jadrový fond, Bratislava 24.06.2010 31.12.2010
081/2002 MEDIA trade, s.r.o., Bratislava, Sasinková č. 5 Nákup učebníc pre základné a stredné školy v SR 60 763 065 0 Ministerstvo školstva SR 18.02.2002 31.12.2002
Z-638/2008 VADET, s.r.o. Oprava vodorovného dopravného značenia ciest I.triedy v BB kraji 60 392 262 0 SSC 18.06.2008
2/1/2010/ZAV/2010 STRABAG s.r.o., Bratislava, Mlynske nivy 61/A Výstavba tribúny Závodiska Bratislava 56 527 851 0 Závodisko, š.p., Bratislava, Starohájska 29 19.10.2011
DZM-80-08-1-0113-04210/2008 JAVYS, a. s., Bratislava Vyraďovanie jadrových zariadení a nakladanie s ra-odpadmi v r. 2009 54 950 840 0 Národný jadrový fond, Bratislava 21.04.2009 31.12.2009
DZM-28-07-1-00278-04110/2007 JAVYS, a. s., Jaslovské Bohunice Vyraďovanie jadrových zariadení a nakladanie s ra-odpadmi v r. 2007 54 891 987 0 Národný jadrový fond, Bratislava 19.12.2007 31.12.2007
ZV-81-68/2008 AIS-PO s r.o., architektonické a inžin.služby, Prešov Kúpna zmluva č.28/2115 - Nákup a dodávka vozidla AKTIS 4x4,1R-08 VV s valníkovou plošinou 53 122 670 0 Slovenská republika Ministerstvo obrany SR, Bratislava 14.08.2008
47/VS-N/2008 ŽOS Trnava, a.s. Modernizácia Bdt 52 674 394 0 ZSSK 18.08.2008 31.12.2011
017/2000 Orbis Pictus Istropolitana,s.r.o., Bratislava, Hrachova 34 Nákup učebníc pre základné a stredné školy 52 067 500 0 Ministerstvo školstva SR 21.01.2000 31.12.2000
17/VZ-N/2009 ŽOS Trnava, a.s. Modernizácia 69 kusov Bdt 51 765 672 0 ZSSK 24.02.2009 31.12.2011
UIA-2265-2008 K+K a. s., Žilina Prostriedky výpočtovej techniky 50 476 814 0 bRO/ISAF 29.10.2008 01.12.2008
DZM-80-07-1-01283-04210/2007 JAVYS, a. s., Jaslovské Bohunice Vyraďovanie jadrových zariadení a nakladanie s ra-odpadmi v r. 2008 50 364 303 0 Národný jadrový fond, Bratislava 04.12.2008 31.12.2008
017/2001 Orbis Pictus Istropolitana,s.r.o., Bratislava, Hrachova 34 Nákup učebníc pre základné a stredné školy 46 367 400 0 Ministerstvo školstva 08.02.2001 31.12.2001
0595/2006 Orbis Pictus Istropolitana,s.r.o., Bratislava, Hrachova 34 nákup učebníc pre základné a stredné školy 44 964 600 0 Ministerstvo školstva SR 24.05.2006 31.12.2006
UIA-28/1068 Letecké opravovne, a. s., Trenčín Inštalácia vyčlenených kódov módu S na let. palubných odpovedačoch APX, 44 678 816 0 SEOPMZ/OdKIS 23.10.2008 31.10.2008
118/2003 Orbis Pictus Istropolitana,s.r.o., Bratislava, Hrachova 34 nákup učebníc pre základné a stredné školy 43 584 000 0 Ministerstvo školstva SR 31.03.2003 31.12.2003
180/2004 Orbis Pictus Istropolitana,s.r.o., Bratislava, Hrachova 34 nákup učebníc pre základné a stredné školy 41 097 400 0 Ministerstvo školstva SR 30.04.2004 31.12.2004
SE-9-97/0VO-2007/2007 Hewlett-Packard Slovakia,s.r.o. Systém ePasov, ePasy s biometriou 40 391 871 0 Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti 21.07.2010
SE- OVO-13-050/201 /2010 Hewlett-Packard Slovakia,s.r.o. Systém eID kariet, e-služby občanom 40 030 894 0 Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti 03.06.2012
10/Z/2010 Ness Slovensko, a.s., LYNX, s.r.o. - konzorcium Zmluva o dielo - Národný projekt "Elektronické služby zdravotníctva" 39 939 970 0 MZ SR 31.03.2010 30.03.2012
59/VS-N/2008 ŽOS Vrútky a.s. Dodávka osobných klimatizovaných vozňov 39 601 278 0 ZSSK 20.10.2009 31.12.2010
4600000359 Microsoft Ireland Operations Ltd. Zmluva na poskytnutie multilicencie Microsoft pre štátnu správu 38 230 467 0 MF SR 18.09.2002 01.01.1970 prihláška enterprise na obdobie od 01.01.2009 do 31.12.2011
UIA-8014-2007 Beset, spol. s r. o., Bratislava Servisná podpora prev.aplik.modulov SAP v systéme ISE 36 902 376 0 Spoj.veliteľstvo 14.06.2007 21.12.2007
392/6350/2008/01/08 Inžinierske stavby, a.s. Uskutočnenie stavebných prác I/67 Poprad-Kežmarok, I.etapa 36 782 921 0 SSC 14.07.2008
UIA-28/808 ArcGEO Information Systems spol. s r. o., Bratislava Zabezpečenie a vykonávanie zmluvného pozáručného servisu SW KIPS 35 732 700 0 VeSVaP 29.10.2008 31.12.2008
UIA-27-2305 STRATOS 07, s. r. o., Praha Vesta nepriestrelná 35 645 189 0 rad pre investície a akvizície MO 07.09.2007 15.12.2007
PRAV/89/2008 J&T Real Estate, a. s., Bratislava Dodávka inžinierskoprojektových výkonov a zhotovenie stavby novej prevádzkovo-administratívnej budovy / Zmluva o dielo 35 549 917 0 LPS SR, š. p. 26.06.2008 26.06.2012