Zmluva č. 14/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:14/2008
Dodávateľ:Data System Soft s.r.o., Trnavská cesta 82, 820 12 Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:dodávka zariadenia na skvalitnenie sieťovej infraštruktúry ŠFRB
Zmluvne dohodnutá čiastka:65 507 664,46
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:65 507 664,46
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:393 045 986,76
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:Štátny fond rozvoja bývania , Lamačská cesta 8, Bratislava
Poznámka:SUMA 65.507.664,46 € s DPH, fin. viazanie 2010 393.045.986,760 € s DPH