Zmluva č. UIA-2265-2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:UIA-2265-2008
Dodávateľ:K+K a. s., Žilina
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Prostriedky výpočtovej techniky
Zmluvne dohodnutá čiastka:50 476 814,40
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:50 476 814,40
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:bRO/ISAF

Prílohy