Zmluva č. 087/1.2MP/2010/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:087/1.2MP/2010/2010
Dodávateľ:Obec Moravský Svätý ján, Moravský Svätý Ján
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Zmluvne dohodnutá čiastka:67 295 930,41
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:67 295 930,41
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MŽP SR, Bratislava

Prílohy