Zmluva č. 2/1/2010/ZAV/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:2/1/2010/ZAV/2010
Dodávateľ:STRABAG s.r.o., Bratislava, Mlynske nivy 61/A
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Výstavba tribúny Závodiska Bratislava
Zmluvne dohodnutá čiastka:56 527 850,90
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:56 527 850,90
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Závodisko, š.p., Bratislava, Starohájska 29

Prílohy