Zmluvy za vybrané rezorty už teraz evidované v centrálnom registri zmlúv


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
7/2010-3100-1013/2010 TASR - Slovakia Zmluva o dodávaní spravodajského servisu 11 800 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2010
80/550/2010 Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. Úrčenie optimálnych postupov energetického hodnotenia v procese ECB na národdnej úrovni SR - štúdia 14 875 13 375 MHV SR 07.12.2010
82/550/2010 Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. Technické a technologické podmienky obnovy obvodových plášťov na báze pórobetónov - riešenie úlohy VaV 34 510 14 000 MHV SR 30.06.2012
83/550/2010 Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. Vplyv inovatívnych postupov zabezpečenia energetickej hospodárnosti budov so stanovením optimálnej technickej, enviromentálnej a ekonomickej realizovateľnosti - štúdia 34 510 18 500 MHV SR 30.09.2011
86/2010-3100-3200/2010 Slovenské centrum produktivity Zmluva o dielo 34 000 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2010
87/2010-3100-3200/2010 Slovenské centrum produktivity Zmluva o dielo 33 000 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2010
87/550/2010 ÚEOS- Komercia, a.s. Ekonomické dopady zabezpečenia bezbariérovosti budov - štúdia 22 610 22 610 MHV SR 30.11.2010
88/2010-3100-3200/2010 Slovenské centrum produktivity Zmluva o dielo 35 000 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2010
90/2010-3100-3200/2010 Slovenské centrum produktivity Zmluva o dielo 35 000 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2010
91/550/2010 Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. Vývoj metodiky na stanovenie súčiniteľa tepelnej roztiažnosti betónu - úloha VaV 32 963 15 000 MHV SR 30.11.2011
92/510/2010 TSÚS, n. o. Spolupráca s AG - NB 2 660 2 660 MVRR SR 30.11.2010
93/510/2010 TSÚS, n. o. Spolupráca s EGDS 2 660 2 660 MVRR SR 30.11.2010
94/510/2010 TSÚS, n. o. Spolupráca s EOTA 2 660 2 660 MVRR SR 30.11.2010
95/510/2010 FIRES, s. r. o. Spolupráca s EGF a FSG 2 660 2 660 MVRR SR 30.11.2010
96/510/2010 VÚD, a. s. Žilina Spolupráca s WG 3 2 660 2 660 MVRR SR 30.11.2010
97/510/2010 TSÚ Piešťany, š.p. Spolupráca s WG2 2 660 2 660 MVRR SR 30.11.2010
98/510/2010 TSÚS, n. o. Aktualiz urč. TŠ 2 500 2 500 MVRR SR 30.11.2010
99/510/2010 TSÚS, n. o. Dopln. návrhov Opatr. 11 900 11 900 MVRR SR 30.11.2010
101/2008-3100-2030/2008 Porsche Slovakia, s.r.o., BA Kúpna zmluva 53 104 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 30.06.2008
102/2008-3100-3220/2008 Zväz chem a farm priemyslu Zmluva o dielo 3 107 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.05.2008
102/550/2008 Stavebná fakulta STU v Bratislave Výzvy a možnosti zlepšenia úžitkových vlastností budov v koncepcii trvalo udržateľnej výstavby -úloha VaV - štúdia 6 639 0 MVRR SR 30.11.2008
103/2007-3100-3220/2007 Ekonomservis, n. o., Bratislava Zmluva o dielo / stav inovačného prostredia / 3 871 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 09.02.2007
104/2008-3100-3320/2008 Design Factory, s.r.o. Zmluva o dielo 32 704 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 10.05.2008
105/2007-3100-2040/2007 ANDEX, a.s., Bratislava Zmluva na poskytnutie služieb „Audit informačného systému MH SR“ 37 921 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 15.03.2007
105/2008-3100-3320/2008 MSD Company, s.r.o. Zmluva o dielo 117 799 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.05.2008
111/2007-3100-2040/2007 ACASE, a.s., Bratislava Zmluva o dielo 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2007
112/2009-3100-1020/2009 QUADRIQ, a.s. Zmluva o dielo 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2009 prázdny
119/2007-3100-3200/2007 Ekonomservis, n. o., Bratislava Zmluva o dielo – rozšírenie centrálnej 3 753 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 26.03.2007
119/2008-3100-3220/2008 Ekonomická univerzita Bratislava Zmluva o dielo 3 153 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.05.2008
119/2009-3100-3220/2009 Trend Representative, s.r.o. Zmluva o dielo 3 000 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2009