Zmluva č. 91/550/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:91/550/2010
Dodávateľ:Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vývoj metodiky na stanovenie súčiniteľa tepelnej roztiažnosti betónu - úloha VaV
Zmluvne dohodnutá čiastka:32 963,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:32 963,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:15 000,00
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:MHV SR

Prílohy