Zmluva č. 82/550/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:82/550/2010
Dodávateľ:Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Technické a technologické podmienky obnovy obvodových plášťov na báze pórobetónov - riešenie úlohy VaV
Zmluvne dohodnutá čiastka:34 510,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:34 510,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:14 000,00
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:MHV SR

Prílohy