Zmluva č. 111/2007-3100-2040/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:111/2007-3100-2040/2007
Dodávateľ:ACASE, a.s., Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky

Prílohy