Zmluva č. 119/2007-3100-3200/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:119/2007-3100-3200/2007
Dodávateľ:Ekonomservis, n. o., Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo – rozšírenie centrálnej
Zmluvne dohodnutá čiastka:3 752,57
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:3 752,57
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky

Prílohy