Zmluva č. 83/550/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:83/550/2010
Dodávateľ:Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vplyv inovatívnych postupov zabezpečenia energetickej hospodárnosti budov so stanovením optimálnej technickej, enviromentálnej a ekonomickej realizovateľnosti - štúdia
Zmluvne dohodnutá čiastka:34 510,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:34 510,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:18 500,00
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:MHV SR

Prílohy