Zmluva č. 104/2008-3100-3320/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:104/2008-3100-3320/2008
Dodávateľ:Design Factory, s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo
Zmluvne dohodnutá čiastka:32 703,67
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:32 703,67
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky

Prílohy