Zmluvy za vybrané rezorty už teraz evidované v centrálnom registri zmlúv


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
171/2010-3100-2030/2010 NOVES okná NR Zmluva o dielo 82 814 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 16.07.2010
173/2009-3100-4130/2009 C.E.N., s.r.o. Rám zmluva o poskytovaní reklam priestoru 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2009 prazdny
174/2009-3100-4130/2009 C.E.N., s.r.o. Obchodná zmluva 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2009 prázdny
175/2008-3100-4200/2008 Martin Valentovič Zmluva o dielo 9 744 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 06.06.2008
180/2009-3100-2030/2009 Acase, a.s. Zmluva o dielo 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2009 prázdny
183/2009-3100-3220/2009 RNDr. Pavol Kárász, Csc – Economic Consulting Zmluva o dielo 3 300 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2009
184/2008-3100-3220/2008 KL Consult, s.r.o. BA Zmluva o dielo 16 597 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 20.08.2008
187/2007-3100-2030/2007 Ing. Arch. Marián Šulík, BA Zmluva o dielo a licenčná zmluva 9 294 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 15.04.2007
187/2008-3100-3220/2008 TREND Reprezentativa, s.r.o. Zmluva o dielo 3 812 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 30.09.2008
18/2008-3100-3220/2008 Technická univerzita v Košiciach Zmluva o dielo 2 324 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 30.04.2008
191/2009-3100-1020/2009 ZVS Holding, a.s. Zmluva o dielo 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2009 prázdny
191/2010-3100-2020/2010 Bit- STUDIO Bratislava, s.r.o. 2.Verej. čiast. zml. k RZ 89/2008-3100-2020 95 993 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 15.07.2010
192/2009-3100-3220/2009 Centrum inovácií a tech. rozvoja Zmluva o dielo 3 300 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2009
199/2009-3100-2020/2009 Slov. informačná a marketing. Spol., a.s. Licenčná zmluva 49 506 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2009
1/2007-3100-2100/2007 Agrokomplex výstavníctvo Nitra Verejná čiastková zmluva výstava „Mladý tvorca“ 100 310 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 30.03.2007
Letecká vojenská nemocnica, a.s. Košice Zmluva o poskytovaní výkonov pracovnej zdravotnej služby 2 059 0 Správa finančnej kontroly Košice 22.01.2008 26.08.2009
077/2007 LUX - Košice, s.r.o. Košice Zmluva na upratovanie 844 0 Správa finančnej kontroly Košice 05.11.2007 16.11.2007 počas PN zamestnankyne
20/2008-3100-3220/2008 Technická univerzita v Košiciach Zmluva o dielo 3 153 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 30.09.2008
213/510/2009 ABF Slovakia Stavba roka 2009 4 979 0 MVRR SR 31.10.2009
214/2007-3100-4100/2007 GEE&STONE s.r.o, Ban. Bystrica Zmluva o dielo 15 654 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 18.05.2007
214/520/2009 Ústav vzdelávania a služieb s.r.o. Vyhotovenie "Katalógu technických riešení bytových stavieb" Progresívne, cenovo dostupné bývanie 2008 - 11. ročník 5 807 0 MVRR SR 10.09.2009
215/2007-3100-4100/2007 KONTAX s.r.o.,BA Zmluva o dielo 3 253 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 18.05.2007
215/510/2009 FIRES, s. r. o. Spolupráca s EGOLF 2 000 0 MVRR SR 30.11.2009
216/2009-3100-2030/2009 ASTRO INTERNATIONAL s.r.o. Dohoda o poskytovaní služiab 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2009 prázdny
216/510/2009 TSÚS, n. o. Refundácia čl. prísp. 11 374 0 MVRR SR 31.12.2009
217/550/2007 ÚEOS - Komercia, a.s. Príprava a spracovanie vedecko-technických informácií v odvetví stavebníctva v roku 2007 - vedecko-technická služba 6 636 0 MVRR SR 15.06.2007
218/520/2007 Ústav vzdelávania a služieb s.r.o. Vyhotovenie "Katalógu technických riešení bytových stavieb" Progresívne, cenovo dostupné bývanie 2006 - 9. ročník 4 791 0 MVRR SR 31.08.2007
218/550/2008 Servis stavebným podnikateľom, spol. s r.o. Príprava a spracovanie vedecko technických informacií o odvetcí stavebníctva v roku 2008 - vedecko - technická služba 8 394 0 MVRR SR 15.06.2008
219/550/2007 Stavebná fakulta STU v Bratislave Pilotný projekt rekonštrukcie školského objektu na nízkoenergetický objekt školy - štúdia 37 526 0 MVRR SR 30.09.2007
21/2008-3100-2020/2008 ACASE, a.s., Košice Zmluva o dielo 56 430 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2008