Zmluva č. 214/2007-3100-4100/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:214/2007-3100-4100/2007
Dodávateľ:GEE&STONE s.r.o, Ban. Bystrica
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo
Zmluvne dohodnutá čiastka:15 654,15
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:15 654,15
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky

Prílohy